10

Geotermia

Doświadczenia związane z energią odnawialną ciepła ziemi pracownicy firmy GEOKRAK zdybywali zarówno przy polskich jak i międzynarodowych projektach. W ostatnich latach GEOKRAK był zaangażowany w przedsięwzięcia wykorzystujące energię geotermalną.

Geotermia wysokotemperaturowa

  • wykonanie projektów prac geologicznych, uzyskiwanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych 

  • dozór i nadzór geologiczny

  • posiadamy niezbędną aparaturę do prowadzenia badań otworowych

  • opracowanie dokumentacji powykonawczych, projektów zagospodarowania złoża

  • uzyskiwanie koncesji eksploatacyjnej 

  • oceny oddziaływania na środowisko

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak