7

Kartografia i GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym.

Prace terenowe

W ramach prac zespołów terenowych wykonywane są następujące działania:

 • lokalizowanie odsłonięć skalnych

 • przeprowadzanie kompleksowych pomiarów:

  • geologicznych

  • geograficznych

 • prowadzenie obserwacji o znaczeniu:

  • litostratygraficznym

  • tektonicznym, 

  • sedymentologicznym

  • geomorfologicznym

 • pobieranie próbek skalnych do celów:

  • biostratygraficznych

  • petrograficznych 

  • geochemicznych

 • profilowanie litologiczne odsłonięć skalnych

 • wiercenie płytkich otworów badawczych z poborem rdzeni


  kartografia

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak