3

Hydrogeologia

Firma GEOKRAK oferuje szeroką gamę usług z zakresu badań, oceny i prognozowania stanu środowiska. Długoletnia współpraca z renomowanymi krajowymi i zagranicznymi firmami konsultingowymi, wykonawcami i laboratoriami badawczymi oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji poszczególnych projektów, pozwoliły nam dostosować poziom świadczonych usług do krajowych i międzynarodowych standardów.

Hydrogeologia

Nasza oferta z zakresu hydrogeologii obejmuje:

1.  Sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznych określających warunki hydrogeologiczne, 
     wykonywanych w związku z:

 • projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne

 • projektowaniem odwodnień dla wydobywania kopalin ze złóż

 • projektowaniem odwodnień budowlanych

 • ustalających zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych, w tym: solanek, wód leczniczych i termalnych

 • wykonywanych w związku z realizacją prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi

2.  Projektowanie, dozorowanie i dokumentowanie wierceń hydrogeologicznych realizowanych 
      w związku z wykonywaniem: 

 • ujęć wód podziemnych

 • otworów obserwacyjnych

 • otworów monitoringowych

3.  Sporządzanie operatów wodnoprawnych i wniosków o uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na:

 • pobór wód podziemnych i eksploatację urządzeń wodnych 

 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

 • odprowadzanie wód opadowych

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak