1

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji. Stosowane przez nas metody badań polowych dostarczają pełnego i najbardziej wiarygodnego opróbowania profilu geologicznego. Szybkie reagowanie na potrzeby klienta i dostarczanie informacji geologicznej na bieżąco, wraz z postępem prac polowych, stanowią mocny punkt naszej oferty. 

Firma GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług, których finalnym produktem są różnego rodzaju opracowania projektowo-dokumentacyjne:

 •  projekty prac geologicznych,                                                                  

 •  dokumentacje geologiczno-inżynierskie (przykładowa dokumentacja)

 •  opinie geotechniczne i geologiczne, 

 •  ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów,        

 •  odbiory wykopów fundamentowych, 

 •  analiza stateczności skarp i zboczy.


Wykonujemy prace w zakresie przedinwestycyjnego rozpoznania podłoża gruntowego dla potrzeb projektów takich jak:                                                                                                          

 • budownictwo kubaturowe,

 • obiekty energetyczne,

 • obiekty liniowe (w tym bieżąca obsługa BSiPE Energoprojekt Kraków)

 • farmy wiatrowe,

 • obiekty hydrotechniczne,

 • tereny osuwiskowe,

 • składowiska odpadów,

 • inwestycje komunikacyjne.

Prowadzimy także prace na etapie realizacji inwestycji, związane z obsługą budowy.


Engineering Geology and Geotechnics - Presentation of Geokrak:

 

Geokrak pakiet informacyjny Materiały do pobrania:

geologia inżynierska i geotechnika - prezentacja firmy Geokrak
 

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak