6

Ochrona środowiska

W zakresie badań, oceny oraz prognozowania stanu środowiska oferujemy swoje usługi w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prac oraz współpracy ze Zleceniodawcami krajowymi, a także prowadzącymi działalność o zasięgu międzynarodowym. Uzyskane doświadczenia pozwalają nam świadczyć usługi w standardzie wymaganym przez Klientów krajowych jak i w standardzie oczekiwanym przez międzynarodowe korporacje.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Nasza oferta z zakresu ochrony środowiska obejmuje:

 • ocenę ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych,

 • rozpoznanie i badanie stanu środowiska gruntowo-wodnego,

 • remediację terenów zdegradowanych (historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, szkody w powierzchni ziemi),

 • ocenę oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i na obszar Natura 2000  oraz strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko,

 • audyty środowiskowe i przeglądy ekologiczne (również w ramach badania Due Diligence),

 • gospodarkę odpadami,

 • gospodarkę wodno-ściekową,

 • pozwolenia zintegrowane, w tym m.in.: 

  • ocenę ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi,

  • raporty początkowe.


NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak