7

Kartografia i GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym.

KARTOGRAFIA I GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym. Dane geologiczne opracowywane są z wykorzystaniem najwyższych technologii, oprogramowania ArcGIS oraz urządzeń GPS o wysokiej dokładności. 
Opracowania wynikowe przekazywane są klientowi w postaci wydruków, zapisów numerycznych oraz baz danych przestrzennych i opisowych zgodnych z architekturą systemów GIS. 

Materiały, które zespół geologów firmy Geokrak przekazuje klientowi, obejmują m.in.:

  • mapy geologiczne odkryte i zakryte w formie drukowanej i cyfrowej 

  • interpretację budowy geologicznej obszaru mapy 

  • przekroje geologiczne

  • szkice tektoniczne

  • cyfrowe modele terenu

  • analizy litofacjalne skał w odsłonięciach powierzchniowych i rdzeniach

  • dokumentację fotograficznąGeological Mapping 
Presentation:geological mapping geokrak

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak