5

Mikropaleontologia

W dziedzinie badań mikroskopowych firma Geokrak wykonuje szereg analiz pomocnych w dalszych pracach geologicznych, badawczych oraz stanowiących uzupełnienie wynikowej dokumentacji geologicznej (m. in. mapy geologiczne, oznaczenia stratygraficzne profili wiertniczych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie).

Mikropaleontologia

W dziedzinie badań mikroskopowych firma Geokrak wykonuje szereg analiz pomocnych w dalszych pracach geologicznych, badawczych oraz stanowiących uzupełnienie wynikowej dokumentacji geologicznej (m. in. mapy geologiczne, oznaczenia stratygraficzne profili wiertniczych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie). Prowadzone obserwacje i badania pozwalają na stwierdzenie szeregu cech mineralogicznych, petrograficznych skał, wieku skał, a także informacji o dojrzałości materii organicznej obecnej w skałach. Zakres prac obejmuje zarówno obserwacje i raporty wynikowe a także przygotowanie próbek do badań (według zapotrzebowania i zlecenia klienta). 

W trakcie przygotowywania raportów, w kontrowersyjnych przypadkach, wyniki konsultowane są z pracownikami akademickimi uznanych jednostek naukowych (PIG, ING UJ, AGH, ING PAN).

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak