2

Desorpcja węgli i łupków

Desorpcja prób (rdzeni) węgla oraz łupków jest podstawową metodą empiryczną określania zawartości oraz składu gazu w węglach (metan z pokładu węgla, CBM) oraz w łupkach (shale gas). Pierwsze doświadczenia z desorpcją i pomiarami zawartości gazu w węglach firma GEOKRAK nabrała w latach 90-tych, pracując dla firm AMOCO oraz TEXACO, poszukujących złóż metanu z pokładów węgla na terenie Zagłębia Górnośląskiego.

Desorpcja węgli i łupków oraz związane z nią usługi terenowe i laboratoryjne

Desorpcja prób (rdzeni) węgla oraz łupków jest podstawową metodą empiryczną określania zawartości oraz składu gazu w węglach (metan z pokładu węgla, CBM) oraz w łupkach (shale gas). 

Pierwsze doświadczenia z desorpcją i pomiarami zawartości gazu w węglach firma GEOKRAK nabrała w latach 90-tych, pracując dla firm AMOCO oraz TEXACO, poszukujących złóż metanu z pokładów węgla na terenie Zagłębia Górnośląskiego. Po wycofaniu się firmy TEXACO z projektów w Polsce, GEOKRAK nabył od niej sprzęt do wykonywania badań desorpcji węgli. Sprzęt ten został udoskonalony i przystosowany do pracy przy projektach związanych z gazem łupkowym. Innowacyjność wprowadzonych rozwiązań m. in. budowa kanistrów desorpcyjnych oraz sprzętu (oprzyrządowania) pomocniczego (podgrzewacze, sprzęt do poboru prób gazu) pozwoliła firmie GEOKRAK osiągnąć najwyższy standard pomiarów zawartości gazu w węglach i łupkach, zgodny ze standardem USBM. 

Wysoka jakość usług pomiarowych w zakresie desorpcji pozwoliła firmie GEOKRAK na realizację projektów dla renomowanych klientów na całym świecie, począwszy od Europy, przez Afrykę, Półwysep Arabski, aż do Ameryki Południowej.

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak