1 2 3 4 5 6 7 10 9

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

Desorpcja węgli i łupków

Desorpcja prób (rdzeni) węgla oraz łupków jest podstawową metodą empiryczną określania zawartości oraz składu gazu w węglach (metan z pokładu węgla, CBM) oraz w łupkach (shale gas). Pierwsze doświadczenia z desorpcją i pomiarami zawartości gazu w węglach firma GEOKRAK nabrała w latach 90-tych, pracując dla firm AMOCO oraz TEXACO, poszukujących złóż metanu z pokładów węgla na terenie Zagłębia Górnośląskiego.

Geologia środowiskowa i hydrogeologia

Firma GEOKRAK oferuje szeroką gamę usług z zakresu badań, oceny i prognozowania stanu środowiska. Długoletnia współpraca z renomowanymi krajowymi i zagranicznymi firmami konsultingowymi, wykonawcami i laboratoriami badawczymi oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji poszczególnych projektów, pozwoliły nam dostosować poziom świadczonych usług do krajowych i międzynarodowych standardów.

Obsługa geologiczna wierceń głębokich

Obsługa geologiczna wierceń głębokich stanowi podstawowy nurt działalności firmy GEOKRAK. Oferujemy usługi i szeroką wiedzę związaną z obsługą geologiczną wierceń naftowych, metanowych i geotermalnych. Najwyższy poziom świadczonych usług gwarantują zdobyte kwalifikacje oraz regularne szkolenia pracowników

Mikropaleontologia

W dziedzinie badań mikroskopowych firma Geokrak wykonuje szereg analiz pomocnych w dalszych pracach geologicznych, badawczych oraz stanowiących uzupełnienie wynikowej dokumentacji geologicznej (m. in. mapy geologiczne, oznaczenia stratygraficzne profili wiertniczych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie).

Ochrona środowiska

W zakresie badań, oceny oraz prognozowania stanu środowiska oferujemy swoje usługi w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prac oraz współpracy ze Zleceniodawcami krajowymi, a także prowadzącymi działalność o zasięgu międzynarodowym. Uzyskane doświadczenia pozwalają nam świadczyć usługi w standardzie wymaganym przez Klientów krajowych jak i w standardzie oczekiwanym przez międzynarodowe korporacje.

Kartografia i GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym.

Geotermia

Doświadczenia związane z energią odnawialną ciepła ziemi pracownicy firmy GEOKRAK zdybywali zarówno przy polskich jak i międzynarodowych projektach. W ostatnich latach GEOKRAK był zaangażowany w przedsięwzięcia wykorzystujące energię geotermalną.

Koncesje

W ramach świadczonych usług proponujemy wykonanie: kompletnych projektów prac geologicznych, wniosków o uzyskanie koncesji, aneksów do projektów prac geologicznych, Opracowywanych na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez przyszłego koncesjonobiorcę.

Firma Geokrak zajmowała się przepakowywaniem rdzeni

     W ostatnich dniach czerwca i na początku lipca firma Geokrak zajmowała się przepakowywaniem rdzeni z pudełek kartonowych do drewnianych skrzynek, aby oddać je do magazynu NAG (Narodowe Archiwum Geologiczne). Magazyn BNK mieści się w Bytowie. 

 Firma Geokrak zajmowała się przepakowywaniem rdzeni
                                                                Magazyn przed przepakowaniem 

     Przed przystąpieniem do prac upewniliśmy się w NAG co i jak mamy pakować i po potwierdzeniu otwarliśmy pierwsze skrzynki. Praca, która miała być łatwa i przyjemna okazała się bardziej złożona, gdyż musieliśmy składać rozcięte rdzenie z różnych pudełek, rozcinać nożem termicznym rynienki w których zabezpieczone były części rdzenia co zajmowało mnóstwo czasu. Szybkość pakowania wzrastała z 35m/12h w pierwszych dniach do rekordowych 80m/12h po przysłaniu posiłków (jednej osoby) z biura. Codziennie uzupełnialiśmy również setki wierszy odpowiednich protokołów.

 Firma Geokrak zajmowała się przepakowywaniem rdzeni
                                                                        Rozcinanie rynienek

    Po przepakowaniu kilkuset metrów rdzenia i prób okruchowych kolejną niedogodnością stał się ciężar skrzynek (ważyły około 15 kg). W sumie przerzuciliśmy 15 ton skał. Jako, że skrzynki na „czole” zgodnie z rozporządzeniem miały plastikowe osłony, przed wpisaniem informacji należało osłonę odkręcić i potem przykręcić – to znowu czas przy odkręcaniu i zakręcaniu prawie 4000 śrubek. Założony czas wykonania pracy z powyższych powodów przedłużył się do 2,5 tyg. Magazyn po spakowaniu wszystkich prób wyglądał zupełnie inaczej.

 Firma Geokrak zajmowała się przepakowywaniem rdzeni
                                                                      Magazyn po spakowaniu prób


     Oddaliśmy protokóły do BNK i zapaletowaliśmy prawie 1000 skrzynek czyniąc je gotowym do wysłania do magazynu NAG.

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak