1 2 3 4 5 6 7 10 9

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

Desorpcja węgli i łupków

Desorpcja prób (rdzeni) węgla oraz łupków jest podstawową metodą empiryczną określania zawartości oraz składu gazu w węglach (metan z pokładu węgla, CBM) oraz w łupkach (shale gas). Pierwsze doświadczenia z desorpcją i pomiarami zawartości gazu w węglach firma GEOKRAK nabrała w latach 90-tych, pracując dla firm AMOCO oraz TEXACO, poszukujących złóż metanu z pokładów węgla na terenie Zagłębia Górnośląskiego.

Geologia środowiskowa i hydrogeologia

Firma GEOKRAK oferuje szeroką gamę usług z zakresu badań, oceny i prognozowania stanu środowiska. Długoletnia współpraca z renomowanymi krajowymi i zagranicznymi firmami konsultingowymi, wykonawcami i laboratoriami badawczymi oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji poszczególnych projektów, pozwoliły nam dostosować poziom świadczonych usług do krajowych i międzynarodowych standardów.

Obsługa geologiczna wierceń głębokich

Obsługa geologiczna wierceń głębokich stanowi podstawowy nurt działalności firmy GEOKRAK. Oferujemy usługi i szeroką wiedzę związaną z obsługą geologiczną wierceń naftowych, metanowych i geotermalnych. Najwyższy poziom świadczonych usług gwarantują zdobyte kwalifikacje oraz regularne szkolenia pracowników

Mikropaleontologia

W dziedzinie badań mikroskopowych firma Geokrak wykonuje szereg analiz pomocnych w dalszych pracach geologicznych, badawczych oraz stanowiących uzupełnienie wynikowej dokumentacji geologicznej (m. in. mapy geologiczne, oznaczenia stratygraficzne profili wiertniczych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie).

Ochrona środowiska

W zakresie badań, oceny oraz prognozowania stanu środowiska oferujemy swoje usługi w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prac oraz współpracy ze Zleceniodawcami krajowymi, a także prowadzącymi działalność o zasięgu międzynarodowym. Uzyskane doświadczenia pozwalają nam świadczyć usługi w standardzie wymaganym przez Klientów krajowych jak i w standardzie oczekiwanym przez międzynarodowe korporacje.

Kartografia i GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym.

Geotermia

Doświadczenia związane z energią odnawialną ciepła ziemi pracownicy firmy GEOKRAK zdybywali zarówno przy polskich jak i międzynarodowych projektach. W ostatnich latach GEOKRAK był zaangażowany w przedsięwzięcia wykorzystujące energię geotermalną.

Koncesje

W ramach świadczonych usług proponujemy wykonanie: kompletnych projektów prac geologicznych, wniosków o uzyskanie koncesji, aneksów do projektów prac geologicznych, Opracowywanych na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez przyszłego koncesjonobiorcę.

Firma Geokrak w Kazachstanie

Firma Geokrak w Kazachstanie prowadziła prace desorpcyjne. Podczas tych prac na wiertni SHERUBAYNURINSK-7 odwiedziła nas ekipa lokalnych mediów. Tutaj link do artykułu.

Firma Geokrak w Kazahstanie
źródło:http://www.zakon.kz/

Artykuł napisany jest w języku rosyjskim. Poniżej kilka przetłumaczonych najważniejszych zdań:

                             KazTransGaz otrzymał pierwszy gaz z pokładów węgla 

Według różnych szacunków w zbiorniku Karaganda na głębokości 1800 m znajduję się od 1 do 4 bilionów 
metrów sześciennych gazu. 
Już na pierwszym etapie badania zawartości gazu w basenie węglowym – Karaganda, przy wierceniu poszukiwawczym, uzyskano pierwszy przepływ gazu. 
Ogółem zaplanowanych jest 7 otworów: 3 geologiczne dla poboru rdzenia i 4 przemysłowe.
Dalsze badania rdzeni będą przeprowadzane 
w wiodących w tej dziedzinie certyfikowanych, międzynarodowych laboratoriach w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Polsce.

Zakończenie pierwszego etapu robót zaplanowano w przyszłym roku, później na podstawie wyników zostanie opracowane techniczno-ekonomiczne uzasadnienie perspektyw rozwoju tego obszaru dla produkcji gazu i wykonana kalkulacja zasobów metanu.
                                                                                       Tłumaczenie: Julia Karpyn

Na koniec jeszcze jeden, drobny dodatek. Jest to filmik z wyprawy naszej dzielnej załogi do Kazachstanu autorstwa Stanisława Jabłońskiego

Geokrak w Kazachstanie

 

 

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak