10

Geotermia

Doświadczenia związane z energią odnawialną ciepła ziemi pracownicy firmy GEOKRAK zdybywali zarówno przy polskich jak i międzynarodowych projektach. W ostatnich latach GEOKRAK był zaangażowany w przedsięwzięcia wykorzystujące energię geotermalną.

Geotermia niskotemperaturowa – pompy ciepła

  • przygotowanie projektów prac geologicznych 

  • dozór i nadzór geologiczny

  • badania wartości przewodności cieplnej podłoża 

  • projektowanie i optymalizacja siatki oraz głębokości otworów (wspólnie z GeoDienste GmbH)

  • dokumentacje powykonawcze

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak