4

Obsługa geologiczna wierceń głębokich

Obsługa geologiczna wierceń głębokich stanowi podstawowy nurt działalności firmy GEOKRAK. Oferujemy usługi i szeroką wiedzę związaną z obsługą geologiczną wierceń naftowych, metanowych i geotermalnych. Najwyższy poziom świadczonych usług gwarantują zdobyte kwalifikacje oraz regularne szkolenia pracowników

Laboratorium kontrolno-pomiarowe (mudlogging)

Nowoczesne laboratorium kontrolno-pomiarowe (we współpracy z Geodata Gmbh) gwarantuje wysoką jakość pozyskiwanych danych. 

Praca laboratorium kontrolno-pomiarowego obejmuje:

  • ciągły monitoring dowolnych parametrów technicznych wiercenia 

  • pomiar parametrów fizykochemicznych płuczki 

  • pomiar zgazowania płuczki (TG, Chromatograf, CO2

  • pomiar stężenia gazu z powietrzu (CH4, H2S)

  • dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy

  • gromadzenie danych na bazie głębokościowej i czasowej 

  • klarowną wizualizację procesu wiercenia w sieci lokalnej lub zewnętrznej

  • opróbowanie, opis i archiwizacja prób (próby okruchowe oraz rdzenie) 

  • zestawianie profili geologicznych i technicznych 

  • sporządzanie raportów dziennych, tygodniowych i końcowych

 

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak