4

Obsługa geologiczna wierceń głębokich

Obsługa geologiczna wierceń głębokich stanowi podstawowy nurt działalności firmy GEOKRAK. Oferujemy usługi i szeroką wiedzę związaną z obsługą geologiczną wierceń naftowych, metanowych i geotermalnych. Najwyższy poziom świadczonych usług gwarantują zdobyte kwalifikacje oraz regularne szkolenia pracowników

Nadzór geologiczny wierceń (well-site geology)

Doświadczeni pracownicy firmy Geokrak posiadający odpowiednie uprawnienia prowadzą nadzór geologiczny wierceń w zakresie:

  • nadzór i koordynacja geologiczna w trakcie prowadzenia wierceń

  • wyznaczanie granic litostratygraficznych

  • wyznaczanie głębokości rdzeniowania i rurowania

  • interpretacja profilów geofizycznych

  • zestawienie profilu geologiczno-technicznego wiercenia

  • dozór i kontrola geologiczna wierceń kierunkowych

  • sporządzenie raportu końcowego

 

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak