2

Desorpcja węgli i łupków

Desorpcja prób (rdzeni) węgla oraz łupków jest podstawową metodą empiryczną określania zawartości oraz składu gazu w węglach (metan z pokładu węgla, CBM) oraz w łupkach (shale gas). Pierwsze doświadczenia z desorpcją i pomiarami zawartości gazu w węglach firma GEOKRAK nabrała w latach 90-tych, pracując dla firm AMOCO oraz TEXACO, poszukujących złóż metanu z pokładów węgla na terenie Zagłębia Górnośląskiego.

Laboratorium stacjonarne

Pracownicy laboratorium stacjonarnego przeprowadzają prace w ramach działów:

Dział obróbki rdzeni:

- dokumentacja fotograficzna próbek rdzeni

  • fotografia UV
  • fotografia cyfrowa

- opis litologiczny
- zabezpieczanie rdzenia
- podział rdzenia na próbki do badań na zawartość gazu resztkowego
- przygotowanie i przekazanie pozostałych części rdzenia do dalszych badań

Dział badań laboratoryjnych:

- pomiar gęstości próbek rdzeni 

  • metodą helową
  • metodą wodną

- pomiar ilości gazu resztkowego
- pobór prób gazu resztkowego do analizy jakościowej i ilościowej
- izoterma sorpcji

Badania laboratoryjne we współpracy z kooperantami:

- określenia składu desorbowanego gazu 
- określenia składu resztkowego gazu 
- określenia składu izotopowego gazu desorbowanego
- określenia składu izotopowego gazu resztkowego
- analiza proksymalna 
- analiza elementarna węgla 
- TOC
- pomiar refleksyjności witrynitu 
- analiza składu macerałów 
- analiza składu minerałów
- zawartość popiołu i wilgoci w próbce pozostałej po wyznaczeniu gazu resztkowego
- zawartość wilgoci
- zawartość całkowita siarki
- zawartość siarki w popiele
- pirolityczna analiza Rock Eval 
- analiza rentgenowska 
- pomiar porowatości
- pomiar przepuszczalności

Dział analiz:

- obliczenie ilości gazu traconego dla pobranych prób rdzeni
- raportowanie

  • raport wstępny
  • raport desorpcyjny

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak