2

Desorpcja węgli i łupków

Desorpcja prób (rdzeni) węgla oraz łupków jest podstawową metodą empiryczną określania zawartości oraz składu gazu w węglach (metan z pokładu węgla, CBM) oraz w łupkach (shale gas). Pierwsze doświadczenia z desorpcją i pomiarami zawartości gazu w węglach firma GEOKRAK nabrała w latach 90-tych, pracując dla firm AMOCO oraz TEXACO, poszukujących złóż metanu z pokładów węgla na terenie Zagłębia Górnośląskiego.

Laboratoria współpracujące

Geodata, Niemcy

Główny Instytut Górnictwa, Polska

Instytut Nafty i Gazu, Polska

Kirk Petrophysics, Anglia

Institute of Geology and Geochemistry of Petroleum and Coal, Aachen, Niemcy

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak