2

Desorpcja węgli i łupków

Desorpcja prób (rdzeni) węgla oraz łupków jest podstawową metodą empiryczną określania zawartości oraz składu gazu w węglach (metan z pokładu węgla, CBM) oraz w łupkach (shale gas). Pierwsze doświadczenia z desorpcją i pomiarami zawartości gazu w węglach firma GEOKRAK nabrała w latach 90-tych, pracując dla firm AMOCO oraz TEXACO, poszukujących złóż metanu z pokładów węgla na terenie Zagłębia Górnośląskiego.

Laboratorium terenowe

Działające w terenie laboratorium świadczy usługi obejmujące:

 • pobór prób rdzeni do testów desorpcyjnych:wiercenia 

  • rdzenie konwencjonalne

  • rdzenie z aparatu wrzutowego

  • rdzenie boczne

 • pomiar objętości gazu desorbowanego z pobranych prób rdzeni w temperaturze złożowej

 • pobór prób gazu desorbowanego dla potrzeb analiz laboratoryjnych

 • pomiar masy i gęstości prób rdzeni

 • gamma logging

 • wolumetryczny pobór gazu z próbnika PCS (Presure Core System)  

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak