2

Desorpcja węgli i łupków

Desorpcja prób (rdzeni) węgla oraz łupków jest podstawową metodą empiryczną określania zawartości oraz składu gazu w węglach (metan z pokładu węgla, CBM) oraz w łupkach (shale gas). Pierwsze doświadczenia z desorpcją i pomiarami zawartości gazu w węglach firma GEOKRAK nabrała w latach 90-tych, pracując dla firm AMOCO oraz TEXACO, poszukujących złóż metanu z pokładów węgla na terenie Zagłębia Górnośląskiego.

Join us on a field trip!

Geological mapping - in the Polish Outer Carpathians

Geological Map personally made? We will help you at every stage of its development.

Our course will teach you theoretical and practical geology of the region. You will examine lithostratigraphy, sedimentology and tectonics of the area. We will show you how to use a geological compass and GPS devices.

read more...

Geological mapping

Source and reservoir rocks -  and their characteristics in the world’s oldest oil field province in southeastern Poland Outer Flysch Carpathians.

Oil runs the world? Yes, but do you know how it all began? 

We will take you to the most interesting geological locations nad outcropes selected by professional geologists. You will see, touch and collect various types of source & reservoir rocks. You will learn the history of pioneers of the oil industry and see the world's first hand-dug oil wells from the XIX century.

read more...

Source & reservoir rocks

Join us on a field trip!

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak