5

Mikropaleontologia

W dziedzinie badań mikroskopowych firma Geokrak wykonuje szereg analiz pomocnych w dalszych pracach geologicznych, badawczych oraz stanowiących uzupełnienie wynikowej dokumentacji geologicznej (m. in. mapy geologiczne, oznaczenia stratygraficzne profili wiertniczych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie).

Badania mikrofaunistyczne

Prace w zakresie badania mikrofauny obejmują:

  • pobór próbek,

  • przygotowanie laboratoryjne pobranych próbek (maceracja, szlamowanie),

  • analizy i opis mikrofauny przy pomocy lupy binokularnej,

  • wg potrzeb obserwacje i sporządzanie dokumentacji fotograficznej w mikroskopie skaningowym (SEM).

Badania mikrofaunistyczne separowanej fauny prowadzone są w zakresie:

  • badania fauny otwornicowej w zakresie wiekowym od górnej jury po miocen,

  • badania konodontów w zakresie wiekowym od ordowiku po trias.

Dodatkowo wg potrzeb mikrofauna określana jest w płytkach cienkich:

  • badania otwornic,

  • badania dinocyst wapiennych i organicznych (mezozoicznych),

  • badania kalpionelli (w zakresie wiekowym od górnej jury po dolną kredę).

Wynikiem analiz mikropaleontologicznych są raporty określające rodzaj, gatunek badanych organizmów wraz z dokumentacją fotograficzną oraz wiek badanych osadów. 

Badania mikrofaunistyczne prowadzą wykwalifikowani pracownicy o dużym doświadczeniu. 
W opisach wykorzystywane są najnowsze prace naukowe i atlasy mikroskamieniałości. W przypadku kontrowersyjnej interpretacji wieku, wyniki konsultowane są z uznanymi autorytetami w dziedzinie mikropaleontologii z wielu ośrodków akademickich.

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak