5

Mikropaleontologia

W dziedzinie badań mikroskopowych firma Geokrak wykonuje szereg analiz pomocnych w dalszych pracach geologicznych, badawczych oraz stanowiących uzupełnienie wynikowej dokumentacji geologicznej (m. in. mapy geologiczne, oznaczenia stratygraficzne profili wiertniczych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie).

Badania mikroskopowe płytek cienkich

Badania mikroskopowe płytek cienkich obejmują szeroki zakres działań:

  • pobór próbek do badań,

  • przygotowanie próbek (w oparciu o zewnętrzną pracownię szlifierską),

  • obserwacje w mikroskopie polaryzacyjnym.

Obserwacje mikroskopowe prowadzone są zarówno w świetle przechodzącym jak i w świetle odbitym. Wykorzystywane są preparaty zwykłe oraz opcjonalnie barwione alizaryną (określanie w szlifach rodzaju minerałów węglanowych) czy sporządzane na żywicy barwionej (celem uwidocznienia przestrzeni porowej). 

Celem obserwacji mikroskopowych są:

  • określenie składu mineralnego,

  • określenie struktury i tekstury badanych skał,

  • określenie typu cementów,

  • opis matriks (minerały, sposób wypełnienia przestrzeni porowej),

  • określenie objętości przestrzeni porowej,

  • obserwacje w świetle odbitym; określenie rodzaju minerałów nieprzeźroczystych.

Wyniki obserwacji mikroskopowych zestawiane są w postaci raportów zawierających opis badanych skał ilustrowane przykładowymi zdjęciami.

Badania mikroskopowe opcjonalnie uzupełniane mogą być przez badania dyfrakcyjne rentgenowskie (określenie składu mineralnego), obserwacje w mikroskopie skaningowym wraz z systemem mikroanalizy (SEM-EDS).

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak