1

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

Geotechniczna obsługa budowy

W ramach geotechnicznej obsługi budowy oferujemy pełen zakres prac związanych z dozorem wykonania robót ziemnych i fundamentowych, są to m. in.:

  • odbiory podłoża,

  • kontrola zagęszczenia nasypów,

  • nadzór wymiany gruntów,

  • ocena przydatności materiału gruntowego do celów budowlanych,

  • dozór wykonania pali wielkośrednicowych,

  • dozór wykonania ścian szczelinowych,

  • badania zagęszczenia kolumn żwirowych,

  • doradztwo eksperckie,

  • weryfikacja założeń projektowych w odniesieniu do panujących warunków gruntowo-wodnych,

  • analiza stateczności skarp wykopów i zboczy nasypów.

Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi. Dysponujemy wykwalifikowanym personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia i szkolenia. 

Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo pracy. Wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie BHP i posiadają umiejętności z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej.

 

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak