1

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

Prace polowe

W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w podłożu budowlanym oraz określenia niezbędnych parametrów deformacyjno-wytrzymałościowych stosujemy szereg prac polowych:

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak