1

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

Laboratorium

W zakresie geologii inżynierskiej oraz geotechniki dysponujemy dobrze wyposażoną pracownią geotechniczną, w której przeprowadzamy badania gruntów dla określenia ich parametrów fizyko-mechanicznych. Prowadzimy również badania dla firm zewnętrznych.

W skład naszej oferty wchodzą:

    • badania wilgotności naturalnej gruntu

    • badanie plastyczności gruntu 

    • badanie granicy płynności

laboratorium geotechniki 

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak