1

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

PRACE KAMERALNE

Kadra działu geologii inżynierskiej

Opracowania wykonywane są przez inżynierów geologów, geotechników, hydrologów oraz inżynierów ochrony środowiska, posiadających uprawnienia w zakresie:

  • geologii inżynierskiej (kategorie: VI, VII, XI, XII),

  • hydrogeologii (kategoria V),

  • Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki.

Pracownicy posiadający uprawnienia w zakresie geologii inżynierskiej biorą udział w projektach geotechnicznych i środowiskowych (Polska), doradztwie i współpracy z klientem polskim i zagranicznym, posiadają wysokie umiejętności techniczne oraz doświadczenie w pracy w terenie.

Pracownicy firmy Geokrak dążą do ciągłego rozwoju, uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.


Nowoczesne oprogramowanie

Firma Geokrak korzysta z nowoczesnego oprogramowania, które wspomaga opracowywanie części graficznej:
przekrój geologiczno-inżynierski

    • kart sondowań statycznych,

    • kart sondowań dynamicznych CPT(U)

  • program Surfer 11 - umożliwiający tworzenie tematycznych mapy izoliniowych

  • program Flac 6.0 - pozwala na szybkie wykonywanie obliczeń inżynierskich pomocnych np. przy obliczaniu stateczności zboczy.

Przy sporządzaniu map firma współpracuje z działem GIS (System Informacji Geograficznej), służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych.
Firma Geokrak posiada zespół specjalistów ds. GIS, dysponuje oprogramowaniem GIS/CAD: ArcGIS, Global Mapper, GeoGraphix, AutoCAD oraz zarządza obszerną bazą danych, w której od lat gromadzi różnego typu mapy.


Jakość i bezpieczeństwo pracy

Prace terenowe i laboratoryjne prowadzone są na podstawie Polskich Norm i norm z grupy Eurokode 7.

W celu osiągnięcia jak największego standardu oraz efektywności świadczonych usług, firma Geokrak zakończyła z powodzeniem w 2014 roku wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001. 

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak