1

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

Minął rok pracy firmy Geokak przy budowie bloków 5 i 6 w PGE Opole

    Z końcem lipca minął rok pracy firmy Geokak w związku z realizacją usług geotechnicznych przy budowie dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrownia Opole S.A. 


Minął rok pracy firmy Geokak przy budowie bloków energetycznych w PGE Elektrownia Opole
Foto: Przemysław Marcisz, żródło: http://www.blok5i6.opole.pl/

W ramach kontraktu Geokrak wykonuje następujący zakres usług:
 • Terenowe badanie wskaźnika zagęszczenia kruszyw 

 • Statyczne badanie nośności i odkształcalności podłoża (płyta VSS - pomiary osiadania)

 • Badanie zagęszczenia przy pomocy płyty dynamicznej LPD 

 • Badanie zagęszczenia przy pomocy sondy dynamicznej DPL 

 • Sondowanie gruntów statyczne CPT, CPTu

 • Sondowanie gruntów dynamiczne DPL, DMP, DPH, DPSH, FVT

 • Badanie przydatności materiałów do wbudowania w nasypy

 • Określenie przydatności gruntu z wykopów do wykorzystania przy dodaniu dodatkowych frakcji 

 • Wykonanie odwiertów geotechnicznych wraz z opracowaniem metryk w celu weryfikacji założeń projektowych w odniesieniu do panujących warunków gruntowo-wodnych

 • Przeprowadzenie kontroli wykonywanych badań geotechnicznych przez nadzór geotechniczny niższego szczebla

 • Uczestnictwo w naradach technicznych 

 • Nadzór nad wykonywaniem robót ziemnych


Więcej, o samej budowie można poczytać na oficjalnej stronie Elektrowni Opole.

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak