1

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

badanie edometryczne gruntów (ściśliwość)

Badanie edometryczne gruntów (ściśliwość) - polega na stopniowym obciążaniu próbki gruntu w warunkach uniemożliwiających jej boczną rozszerzalność. Grunt odkształca się tylko w kierunku działania siły, co zgodne jest z rzeczywistymi warunkami, w jakich znajduje się grunt w podłożu pod fundamentem. Do badań, wykonywanych wg normy PN-88/B-04481, używany jest edometr laboratoryjny EL-1B o zakresie obciążeń od 12,5 do 400 kPa.


edometr laboratoryjny EL-1B
Badanie edometryczne gruntów ,(ściśliwość), geokrak, kraków  Badanie edometryczne gruntów ,(ściśliwość), geokrak, kraków
/na zdjęciach badania edometrem laboratoryjnym  EL-1B o zakresie obciążeń od 12,5 do 400 kPa


NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak