1

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

Sondowania sondą obrotową SLVT i FVT

Celem badania jest pomiar oporu przy obrocie końcówki krzyżakowej, umieszczonej w słabym gruncie drobnoziarnistym, w celu wyznaczenia wytrzymałości gruntu na ścinanie bez odpływu oraz wrażliwość gruntu.

Krzyżakową końcówkę sondy wprowadza się podłoże na określoną, zadaną głębokość i wykonuje pomiar wytrzymałości na ścinanie. Po wykonaniu obrotu końcówki sondy rejestruje się moment obrotowy. Zagłębianie sondy odbywa się przez wbijanie lub wciskanie  żerdzi zakończonych końcówką krzyżakową z powierzchni terenu lub z dna otworu wiertniczego.


szkic standardowej końcówki sondy FVTSzkic standardowej końcówki sondy o skrzydełkach prostokątnych
[L.Szancki, Geotechniczne badania polowe]NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak