7

Kartografia i GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym.

Prace studyjne

W procesie tworzenia map i przekrojów geologicznych zespół geologów integruje szeroki zakres danych geologicznych i geograficznych: 

 • dane geologiczne zebrane w trakcie badań terenowych

 • dane z wykonanych płytkich otworów

 • interpretacje geologiczne fotografii 

 • lotniczych oraz cyfrowych modeli terenu

 • materiały archiwalne: 

  • mapy geologiczne, 

  • informacje pochodzące z literatury fachowej

  • profile głębokich otworów

 • dane z analizy próbek skalnych: 

  • biostratygraficzne

  • petrograficznemodel geologiczny geokrak
 model geologiczny geokrak
Model geologiczny wykonany przez firmę Geokrak

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak