7

Kartografia i GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym.

GIS

Narzędzia GIS pozwalają na szybką, dokładną, analizę danych przestrzennych. Zajmujemy się procesem przetwarzania danych na każdym etapie:

  • pozyskiwanie kartograficznych i specjalistycznych danych dotyczących badanego obszaru

  • przygotowanie, scalanie i dostosowanie danych do potrzeb analiz

  • kalibracja rastrów, digitalizacja obiektów na podstawie rastrów

  • analizy danych przestrzenno atrybutowych przy użyciu narzędzi GIS

  • przygotowanie i wydruk map

  • tworzenie baz danych GIS

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak