7

Kartografia i GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym.

Materiały wynikowe

Finalnym produktem działu kartografii i GIS są:

 • mapy geologiczne w skali 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 (aktualizacja map)

 • mapy geologiczne dla potrzeb geologii naftowej (Karpaty)

 • mapy geologiczno-gospodarczo-sozologiczne

 • szkice tektoniczne

 • przekroje geologiczne 

 • analizy sedymentologiczne odsłonięć powierzchniowych i rdzeni

 • analizy petrograficzne oraz biostratygraficzne rdzeni oraz próbek okruchowych

 • inwentaryzacje złóż surowców naturalnych

 • opracowania numeryczne dla potrzeb planowania przestrzennego

 • analizy przestrzenne w oparciu o możliwości GIS

  Nasze referencje: 

  DEA referencje DEA referencje cd

  PGNiG referencje

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak