7

Kartografia i GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym.

"VADEMECUM Budownictwo Mostowe” edycja 2015

Zachęcamy do pobrania E- WYDANIA "VADEMECUM Budownictwo Mostowe” edycja 2015. 

Informacja o naszej firmie dostępna jest na stronie 48.


"VADEMECUM Budownictwo Mostowe” edycja 2015 Geokrak Budownictwo Mostowe

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak