7

Kartografia i GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym.

Minął rok pracy firmy Geokak przy budowie bloków 5 i 6 w PGE Opole

    Z końcem lipca minął rok pracy firmy Geokak w związku z realizacją usług geotechnicznych przy budowie dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrownia Opole S.A. 


Minął rok pracy firmy Geokak przy budowie bloków energetycznych w PGE Elektrownia Opole
Foto: Przemysław Marcisz, żródło: http://www.blok5i6.opole.pl/

W ramach kontraktu Geokrak wykonuje następujący zakres usług:
 • Terenowe badanie wskaźnika zagęszczenia kruszyw 

 • Statyczne badanie nośności i odkształcalności podłoża (płyta VSS - pomiary osiadania)

 • Badanie zagęszczenia przy pomocy płyty dynamicznej LPD 

 • Badanie zagęszczenia przy pomocy sondy dynamicznej DPL 

 • Sondowanie gruntów statyczne CPT, CPTu

 • Sondowanie gruntów dynamiczne DPL, DMP, DPH, DPSH, FVT

 • Badanie przydatności materiałów do wbudowania w nasypy

 • Określenie przydatności gruntu z wykopów do wykorzystania przy dodaniu dodatkowych frakcji 

 • Wykonanie odwiertów geotechnicznych wraz z opracowaniem metryk w celu weryfikacji założeń projektowych w odniesieniu do panujących warunków gruntowo-wodnych

 • Przeprowadzenie kontroli wykonywanych badań geotechnicznych przez nadzór geotechniczny niższego szczebla

 • Uczestnictwo w naradach technicznych 

 • Nadzór nad wykonywaniem robót ziemnych


Więcej, o samej budowie można poczytać na oficjalnej stronie Elektrowni Opole.

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak