6

Ochrona środowiska

W zakresie badań, oceny oraz prognozowania stanu środowiska oferujemy swoje usługi w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prac oraz współpracy ze Zleceniodawcami krajowymi, a także prowadzącymi działalność o zasięgu międzynarodowym. Uzyskane doświadczenia pozwalają nam świadczyć usługi w standardzie wymaganym przez Klientów krajowych jak i w standardzie oczekiwanym przez międzynarodowe korporacje.

Ocena oddziaływania na środowisko [OOS] i opracowania środowiskowe

W zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oferujemy: 

 • Przygotowanie dokumentacji koniecznej do uzyskania tzw. „decyzji środowiskowej”, tj.:

  • karty informacyjnej przedsięwzięcia [„KIP”],

  • raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.

 • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby procesu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, w tym:

  • karty informacyjnej przedsięwzięcia [„KIP”],

  • raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 • Sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko dla potrzeb planowania przestrzennego (w ramach procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko).

Oferujemy również sporządzanie opracowań ekofizjograficznych.

Stosowanie do wymagań, przygotowywana przez nas dokumentacja obejmuje m.in.:

 • prognozy emisji hałasu,

 • prognozy emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,

 • inwentaryzacje przyrodnicze.

Naszym Klientom oferujemy również prowadzenie w ich imieniu procedury administracyjnej do momentu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jest to tzw. “decyzja środowiskowa”). W razie potrzeby reprezentujemy Inwestora w urzędach, wyjaśniamy, odpowiadamy na pisma i zapytania urzędowe.

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak