6

Ochrona środowiska

W zakresie badań, oceny oraz prognozowania stanu środowiska oferujemy swoje usługi w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prac oraz współpracy ze Zleceniodawcami krajowymi, a także prowadzącymi działalność o zasięgu międzynarodowym. Uzyskane doświadczenia pozwalają nam świadczyć usługi w standardzie wymaganym przez Klientów krajowych jak i w standardzie oczekiwanym przez międzynarodowe korporacje.

Gospodarka odpadami

Z zakresu gospodarki odpadami oferujemy przygotowanie wniosków o wydanie pozwoleń sektorowych.

Z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oferujemy m.in. sporządzanie operatów wodno-prawnych i wniosków o wydanie pozwoleń wodno-prawnych na:

  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

  • odprowadzanie wód opadowych.

Oferujemy również pobór i badania laboratoryjne próbek ścieków przemysłowych.

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak