6

Ochrona środowiska

W zakresie badań, oceny oraz prognozowania stanu środowiska oferujemy swoje usługi w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prac oraz współpracy ze Zleceniodawcami krajowymi, a także prowadzącymi działalność o zasięgu międzynarodowym. Uzyskane doświadczenia pozwalają nam świadczyć usługi w standardzie wymaganym przez Klientów krajowych jak i w standardzie oczekiwanym przez międzynarodowe korporacje.

Audyty Środowiskowe, przeglądy ekologiczne

Oferujemy wykonanie audytów i operatów dotyczących oceny zgodności funkcjonowania obiektów przemysłowych, usługowych i instalacji w odniesieniu do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz dotyczących oceny stopnia ich wpływu na środowisko.

Zakres realizowanych przez nas usług obejmuje m.in.:

  • przeprowadzanie Audytów fazy I i Audytów fazy II nieruchomości (tzw. Phase I Environmental Site Assessment, Phase II Environmental Site Assessment) wykonywanych w ramach badania Due Diligence,

  • wykonanie charakterystyki zakładu w kontekście ochrony środowiska wraz z identyfikacją istotnych z punktu widzenia funkcjonowania zakładu aspektów środowiskowych,

  • ocenę stopnia realizacji wymagań prawa z zakresu ochrony środowiska,

  • ocenę ryzyka środowiskowego wynikającego z działalności zakładu.

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak