6

Ochrona środowiska

W zakresie badań, oceny oraz prognozowania stanu środowiska oferujemy swoje usługi w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prac oraz współpracy ze Zleceniodawcami krajowymi, a także prowadzącymi działalność o zasięgu międzynarodowym. Uzyskane doświadczenia pozwalają nam świadczyć usługi w standardzie wymaganym przez Klientów krajowych jak i w standardzie oczekiwanym przez międzynarodowe korporacje.

POZWOLENIA ZINTEGROWANE (RAPORTY POCZĄTKOWE)

Naszym klientom proponujemy przygotowanie wniosków o wydanie lub zmianę Pozwolenia Zintegorwanego.

Ponadto, w związku ze zmianami prawa (wdrażanie zapisów tzw. Dyrektywy IED) oraz wynikającymi z tego tytułu modyfikacjami w zakresie uzyskiwania oraz zmiany Pozwoleń Zintegrowanych, oferujemy naszym klientom wykonanie:

  • oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, 

  • Raportów Początkowych (ang.  Baseline Report). 

 

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak