6

Ochrona środowiska

W zakresie badań, oceny oraz prognozowania stanu środowiska oferujemy swoje usługi w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prac oraz współpracy ze Zleceniodawcami krajowymi, a także prowadzącymi działalność o zasięgu międzynarodowym. Uzyskane doświadczenia pozwalają nam świadczyć usługi w standardzie wymaganym przez Klientów krajowych jak i w standardzie oczekiwanym przez międzynarodowe korporacje.

Środowisko gruntowo-wodne

W zakresie oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego oferujemy m.in.:  

  • prace analityczne i studialne (obejmujące np. analizę lokalnych uwarunkowań środowiskowych, wymagania prawne, historyczny kontekst zanieczyszczeń, zagadnienia odpowiedzialności), 

  • ocenę ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych,

  • opracowanie projektów planów remediacji (historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, szkody w środowisku – w powierzchni ziemi), 

  • projektowanie i realizację sieci lokalnego monitoringu (otwory badawcze i monitoringowe),

  • sporządzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji hydrogeologicznych,

  • wiercenia i pobór próbek (grunt, wody podziemne, wody powierzchniowe),

  • badania laboratoryjne próbek,

  • raportowanie (uwzględniające m.in. ocenę stanu środowiska, w tym np. stopnia i zasięgu zanieczyszczenia w odniesieniu do obowiązujących normatywów).

Ponadto oferujemy również:

  • opracowanie projektów rekultywacji terenów zdegradowanych,

  • organizacja i nadzór nad pracami rekultywacyjnymi.

Zapewniamy akredytowane pobory i badania próbek.

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak