1 2 3 4 5 6 7 10 9

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

Desorpcja węgli i łupków

Desorpcja prób (rdzeni) węgla oraz łupków jest podstawową metodą empiryczną określania zawartości oraz składu gazu w węglach (metan z pokładu węgla, CBM) oraz w łupkach (shale gas). Pierwsze doświadczenia z desorpcją i pomiarami zawartości gazu w węglach firma GEOKRAK nabrała w latach 90-tych, pracując dla firm AMOCO oraz TEXACO, poszukujących złóż metanu z pokładów węgla na terenie Zagłębia Górnośląskiego.

Geologia środowiskowa i hydrogeologia

Firma GEOKRAK oferuje szeroką gamę usług z zakresu badań, oceny i prognozowania stanu środowiska. Długoletnia współpraca z renomowanymi krajowymi i zagranicznymi firmami konsultingowymi, wykonawcami i laboratoriami badawczymi oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji poszczególnych projektów, pozwoliły nam dostosować poziom świadczonych usług do krajowych i międzynarodowych standardów.

Obsługa geologiczna wierceń głębokich

Obsługa geologiczna wierceń głębokich stanowi podstawowy nurt działalności firmy GEOKRAK. Oferujemy usługi i szeroką wiedzę związaną z obsługą geologiczną wierceń naftowych, metanowych i geotermalnych. Najwyższy poziom świadczonych usług gwarantują zdobyte kwalifikacje oraz regularne szkolenia pracowników

Mikropaleontologia

W dziedzinie badań mikroskopowych firma Geokrak wykonuje szereg analiz pomocnych w dalszych pracach geologicznych, badawczych oraz stanowiących uzupełnienie wynikowej dokumentacji geologicznej (m. in. mapy geologiczne, oznaczenia stratygraficzne profili wiertniczych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie).

Ochrona środowiska

W zakresie badań, oceny oraz prognozowania stanu środowiska oferujemy swoje usługi w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prac oraz współpracy ze Zleceniodawcami krajowymi, a także prowadzącymi działalność o zasięgu międzynarodowym. Uzyskane doświadczenia pozwalają nam świadczyć usługi w standardzie wymaganym przez Klientów krajowych jak i w standardzie oczekiwanym przez międzynarodowe korporacje.

Kartografia i GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym.

Geotermia

Doświadczenia związane z energią odnawialną ciepła ziemi pracownicy firmy GEOKRAK zdybywali zarówno przy polskich jak i międzynarodowych projektach. W ostatnich latach GEOKRAK był zaangażowany w przedsięwzięcia wykorzystujące energię geotermalną.

Koncesje

W ramach świadczonych usług proponujemy wykonanie: kompletnych projektów prac geologicznych, wniosków o uzyskanie koncesji, aneksów do projektów prac geologicznych, Opracowywanych na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez przyszłego koncesjonobiorcę.

Aktualności

Seminarium Naukowo – Techniczne

5 lutego 2015 roku firma Geokrak uczestniczyła w Seminarium Naukowo – Technicznym pt: „Zastosowanie geosyntetyków w wyjątkowo trudnych i skomplikowanych warunkach geotechnicznych i hydrotechnicznych. Nowe rozwiązania inżynierskie na przykładzie budowy autostrad A1 i A2”.

Czytaj więcej

Nowe laboratorium geotechniki

Na początku lutego laboratorium geotechniki naszej formy przeniosło się do nowych pomieszczeń. Do dyspozycji mamy w tej chwili około 100 m2 powierzchni. W planach jest powiększenie zakresu obecnej działalności. Aktualnie wykonujemy badania takie jak: 

• analiza granulometryczna

• oznaczenie granic konsystencji gruntów

• badanie pęcznienia gruntów

• określenie zawartości części organicznych

• określenie endometrycznego modułu ściśliwości

• analiza wody gruntowej i gruntu

• badania mikrofaunistyczne

nowe laboratorium geotechniki Nowe laboratorium geotechniki
nowe laboratorium geotechniki Nowe laboratorium geotechniki
nowe laboratorium geotechniki Nowe laboratorium geotechniki

 

Zbiórka na Przytulisko dla Zwierząt w Harbutowicach

W dniu 22 grudnia 2014 nastąpił szczęśliwy finał „Zbiórki na Przytulisko w Harbutowicach”. Potrzebującym przekazano: pieniądze w wysokości 765,93 zł, dwa worki karmy i worek z tekstyliami. Dziękujemy Dyrekcji za możliwość przeprowadzenia zbiórki i tym wszystkim którzy wspomogli akcje. Równocześnie zachęcamy do dalszej pomocy na rzecz przytuliska.Geoinżynieria w budownictwie

Geokrak w dniach 5-6 listopada 2014 roku uczestniczył w czwartej edycji Konferencji „Geoinżynieria w budownictwie” . Konferencja odbyła się w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci firm wykonawczych, producenckich, dostawczych, biur projektowych oraz inwestorów, jak również przedstawiciele środowisk naukowych związanych z branżą.

Więcej informacji o konferencji tutaj.

CPTU and DMT in soft clays and organic soils

W dniach 22-23 września 2014 roku pracownicy firmy Geokrak uczestniczyli w Konferencji Międzynarodowej CPTU and DMT in soft clays and organic soils, która odbyła się w Poznaniu. Tematem spotkania były badania dylatometryczne i sondowania statyczne w gruntach słabonośnych i organicznych. 

Więcej informacji tutaj.

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak