1 2 3 4 5 6 7 10 9

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

Desorpcja węgli i łupków

Desorpcja prób (rdzeni) węgla oraz łupków jest podstawową metodą empiryczną określania zawartości oraz składu gazu w węglach (metan z pokładu węgla, CBM) oraz w łupkach (shale gas). Pierwsze doświadczenia z desorpcją i pomiarami zawartości gazu w węglach firma GEOKRAK nabrała w latach 90-tych, pracując dla firm AMOCO oraz TEXACO, poszukujących złóż metanu z pokładów węgla na terenie Zagłębia Górnośląskiego.

Geologia środowiskowa i hydrogeologia

Firma GEOKRAK oferuje szeroką gamę usług z zakresu badań, oceny i prognozowania stanu środowiska. Długoletnia współpraca z renomowanymi krajowymi i zagranicznymi firmami konsultingowymi, wykonawcami i laboratoriami badawczymi oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji poszczególnych projektów, pozwoliły nam dostosować poziom świadczonych usług do krajowych i międzynarodowych standardów.

Obsługa geologiczna wierceń głębokich

Obsługa geologiczna wierceń głębokich stanowi podstawowy nurt działalności firmy GEOKRAK. Oferujemy usługi i szeroką wiedzę związaną z obsługą geologiczną wierceń naftowych, metanowych i geotermalnych. Najwyższy poziom świadczonych usług gwarantują zdobyte kwalifikacje oraz regularne szkolenia pracowników

Mikropaleontologia

W dziedzinie badań mikroskopowych firma Geokrak wykonuje szereg analiz pomocnych w dalszych pracach geologicznych, badawczych oraz stanowiących uzupełnienie wynikowej dokumentacji geologicznej (m. in. mapy geologiczne, oznaczenia stratygraficzne profili wiertniczych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie).

Ochrona środowiska

W zakresie badań, oceny oraz prognozowania stanu środowiska oferujemy swoje usługi w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prac oraz współpracy ze Zleceniodawcami krajowymi, a także prowadzącymi działalność o zasięgu międzynarodowym. Uzyskane doświadczenia pozwalają nam świadczyć usługi w standardzie wymaganym przez Klientów krajowych jak i w standardzie oczekiwanym przez międzynarodowe korporacje.

Kartografia i GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym.

Geotermia

Doświadczenia związane z energią odnawialną ciepła ziemi pracownicy firmy GEOKRAK zdybywali zarówno przy polskich jak i międzynarodowych projektach. W ostatnich latach GEOKRAK był zaangażowany w przedsięwzięcia wykorzystujące energię geotermalną.

Koncesje

W ramach świadczonych usług proponujemy wykonanie: kompletnych projektów prac geologicznych, wniosków o uzyskanie koncesji, aneksów do projektów prac geologicznych, Opracowywanych na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez przyszłego koncesjonobiorcę.

Aktualności

GEO-EKO-TECH

Podczas IX MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW GEOLOGIA  „GEO-EKO-TECH”, które odbyły się w Warszawie w dniach 25-26 maja 2011 na terenie Państwowego Instytutu Geologicznego, Geokrak prezentował swoją szeroką ofertę usług geologicznych oraz brał udział w konferencjach zatytułowanych „Geobezpieczeństwo” oraz „Geo zagrożenia: powodzie, podtopienia i osuwiska”.

KONFERENCJA

W kwietniu Geokrak uczestniczył w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ W PILE organizowanej przez  NAFTA PIŁA (Grupa PGNiG)

KONFERENCJA

W kwietniu Geokrak uczestniczył w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ W PILE organizowanej przez  NAFTA PIŁA (Grupa PGNiG)

SZKOLENIE

W kwietniu Geokrak uczestniczył organizowanym przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie szkoleniu na temat: ” ANALIZA STATECZNOŚCI SKARP I ZBOCZY PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU FLACK SLOPE V 6,0”

SEMINARIUM

W marcu 2011 roku Geokrak uczestniczył w II seminarium z cyklu „CHŁODNO O HYDROGEOLOGII” oraz w II Otwartych Zawodach Geologów w Narciarstwie o Puchar Głównego Geologa Kraju w Poroninie i Białce Tatrzańskiej

KONFERENCJA

W dniach 1-2 marca w Aberdeen w Wielkiej Brytanii Geokrak uczestniczył w konferencji Unconventional Gas Aberdeen Conference

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak